CD-02 všeobecne

Kód tovaru 1293548148
Výrobca POLING
WWW výrobca www.poling.sk
Kategória Software
Dodacia doba 3 dni
Záruka 24 mesiacov
Bežná cena € 165,–
Ušetríte € 15,–   (9 %)
Cena € 150,–

Počet

CD-02 všeobecne Akcia Tip

Popis

Obsah CD2

http://www.poling.sk/CD_ISO_9000_DEMO/index.html

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná len ako pomôcka. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office – Word. Niektoré dokumenty „ukážky, príklady“ na CD sú uložené vo formáte .pdf a .sxw – OpenOffice. Pre zobrazenie a úpravu vzorcov je potrebné nainštalovať MathType.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality na CD2

I. úroveň dokumentácie

 • Politika kvality
 • Politika kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Politika kvality ako vzor na doplnenie/Ope­nOffice
 • Politika kvality – príklad/doc
 • Ciele kvality
 • Ciele kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Ciele kvality – príklad1/doc
 • Ciele kvality – príklad2/doc
 • Príručka kvality
 • Príručka kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Príručka kvality – príklad1/pdf
 • Príručka kvality – príklad2/pdf
 • Procesný model SMK
 • Požiadavky na procesný model v zmysle normy/html
 • Štruktúra procesu – zodpovednosť manažmentu/doc
 • Štruktúra procesu – manažérstvo zdrojov/doc
 • Štruktúra procesu – meranie, analýza a zlepšovanie/doc
 • Štruktúra procesu vzor na doplnenie/doc
 • Štruktúra procesu – realizácia produktu- príklad1/doc
 • Štruktúra procesu – realizácia produktu- príklad2/doc

II. úroveň dokumentácie

Kapitola 4 normy

 • Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia
 • Smernica SM-01 Dokumentácia – vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny poriadok – vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny plán – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-01 Dokumentácia – príklad/pdf
 • Vzory formulárov k smernici o dokumentácii/doc
 • F-01–01 Titulná strana SM.doc
 • F-01–02 Vnútorná strana SM.doc
 • F-01–03 Prvá strana formulárov.doc
 • F-01–04 Vnútorná strana formulárov.doc
 • F-01–05 Podpisový poriadok.doc
 • F-01–06 Matica dokumentácie.doc
 • F-01–08 Evidencia právnych predpisov.doc
 • F-01–09 Evidencia technických noriem.doc

Kapitola 5 normy

 • Dokumentácia „Zodpovednosť manažmentu“
 • Smernica SM-02 Zodpovednosť manažmentu – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-02 Zodpovednosť manažmentu -príklad/pdf
 • Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc – príklad/doc
 • Formuláre k smernici Zodpovednosť manažmentu
 • F-02–01 Plán kvality na ciel.doc
 • F-02–02 Správa do preskúmania.doc
 • F-02–03 Správa z preskúmania.doc
 • Príklad správy do preskúmania
 • Príklad správy z preskúmania

Kapitola 6 normy

 • Dokumentácia „Manažérstvo zdrojov“
 • Smernica SM-04 Ľudské zdroje – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-05 Materiálne zdroje – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-05 Materiálne zdroje – príklad/pdf
 • Smernica SM-04 Ľudské zdroje – príklad/pdf
 • Formuláre k smerniciam „Manažérstvo zdrojov“
 • F-04–01 Dotazník pracovníka.doc
 • F-04–02 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.doc
 • F-04–03 Pracovná zmluva.doc
 • F-04–04 Dohoda o hmotnej zodpovednosti.doc
 • F-04–05 Plán povinností.doc
 • F-04–06 Záznam o vstupnom školení.doc
 • F-04–07 Záznam o internom školení.doc
 • F-04–08 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy.doc
 • F-04–09 Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru.doc
 • F-04–10 Zápočtový list.doc
 • F-04–11 Zmluva o dielo.doc
 • F-05–01 Plán starostlivosti.doc
 • F-05–02 Osobná karta za zverené predmety.doc
 • F-05–03 Karta DHM.doc
 • F-05–04 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.doc
 • Príloha č.1 k Vyhl. č. 284_2001 Z.z..pdf

Kapitola 7 normy

 • Ukážka Dokumentácie "Realizácia produktu – príklad
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad firma zaoberajúca sa poradenstvom
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad stavebná firma
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad autoservis
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad firma zaoberajúca sa službami dopravy a výrobou betónu
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad firma -zneškodňovanie odpadov a zimná údržba ciest
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad firma -závodné stravovanie
 • Dokumentácia realizácie produktu – príklad firma – strojárska firma

Kapitola 8 normy

 • Dokumentácia „Meranie, analýza a zlepšovanie“
 • Smernica SM-10 Meranie, analýza a zlepšovanie – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-10 Meranie, analýza a zlepšovanie – príklad/pdf
 • RP-01 Reklamačný poriadok – vzor na doplnenie/doc
 • Formuláre k smernici „Meranie, analýza a zlepšovanie“
 • F-08–01 Zoznam dodávateľov.doc
 • F-08–02 Dotazník nákupu.doc
 • F-10–01 Stav monitorovania a merania procesov.doc
 • F-10–02 Dotaznik spokojnosti zákazníka_prí­klad.doc
 • F-10–03 Program auditov.doc
 • F-10–04 Plán auditu.doc
 • F-10–05 Otázky pre interný audit.doc
 • F-10–06 Protokol z auditu.doc
 • F-10–07 Nápravné a preventívne opatrenia.doc
 • F-10–08 Podnet na zlepšenie.doc
 • F-10–09 Zápis o reklamácií.doc

Príklady záznamov k smernici „Meranie, analýza a zlepšovanie“

 • Správa do preskúmania manažmentom – príklad1/doc
 • Správa z preskúmania manažmentom – príklad1/doc
 • Správa do preskúmania manažmentom – príklad2/pdf
 • Správa z preskúmania manažmentom – príklad2/pdf
 • Záznam stavu monitorovania a merania procesov – príklad1/doc
 • Záznam stavu monitorovania a merania procesov – príklad2/xls
 • Záznam Plán auditov – príklad/doc
 • Záznam program auditu – príklad/doc
 • Záznam protokol z auditu – príklad1/doc
 • Záznam protokol z auditu – príklad2/doc
 • Opatrenie z auditu – príklad/doc
 • Návrh na zlepšenie – príklad/doc
 

 

POLING shop

Nákupný košík 

Položiek:
Celková cena:
0
€ 0,–
Nákupný košík