CD-01

Kód tovaru 1293549819
Výrobca POLING
WWW výrobca www.poling.sk
Kategória Software
Dodacia doba 3 dni
Záruka 24 mesiacov
Bežná cena € 320,–
Ušetríte € 80,–   (25 %)
Cena € 240,–

Počet

CD-01

Popis

Obsah CD

http://www.poling.sk/cd-1-demo/index.html

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 pre stavebné firmy, technologické postupy v stavebníctve. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná len ako pomôcka. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office – Word. Niektoré dokumenty „ukážky, príklady“ na CD sú uložené vo formáte .pdf a .sxw – OpenOffice. Pre zobrazenie a zmenu vzorcov v smerniciach je potrebné nainštalovať MathType. Inštrukcie k CD Úvodná ponuka/menu je optimalizovaná pre MSIE 5.0 a vyššie verzie. Pokiaľ sa Vám z akýchkoľvek príčin nedarí otvoriť požadované dokumenty cez úvodnú stránku, dokumenty je možne otvoriť cez prieskumník, tento počítač a pod.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality

I. úroveň dokumentácie

 • Politika kvality
 • Politika kvality príklad /pdf
 • Politika kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Ciele kvality
 • Ciele kvality ako príklad /pdf
 • Ciele kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Príručka kvality
 • Príručka kvality ako vzor na doplnenie/doc
 • Procesný model SMK
 • Požiadavky na procesný model v zmysle normy/html
 • Štruktúra procesu  – zodpovednosť manažmentu/doc
 • Štruktúra procesu  – manažérstvo zdrojov/doc
 • Štruktúra procesu  – realizácia produktu /doc
 • Štruktúra procesu  – meranie, analýza a zlepšovanie/doc
 • Štruktúra procesu vzor na doplnenie/doc

II. úroveň dokumentácie

Prvok 4 normy

 • Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia
 • Smernica SM-01 Dokumentácia vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny poriadok – vzor na doplnenie/doc
 • Registratúrny plán – vzor na doplnenie/doc
 • Vzory formulárov k smernici o dokumentácii/doc
 • zoznam formulárov

Prvok 5 normy

 • Dokumentácia „Zodpovednosť manažmentu“
 • Smernica SM-02 Zodpovednosť manažmentu – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc – príklad – /doc
 • Formuláre k smernici Zodpovednosť manažmentu
 • zoznam formulárov

Prvok 6 normy

 • Dokumentácia „Manažérstvo zdrojov“
 • Smernica SM-04 Ľudské zdroje – vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-05 Materiálne zdroje – vzor na doplnenie/doc
 • Príloha k odpadovému hospodárstvu/pdf
 • Formuláre k smerniciam „Manažérstvo zdrojov“
 • zoznam formulárov

Prvok 7 normy

 • Ukážka Dokumentácie „Realizácia produktu – stavebná firma“
 • SM-06 Príprava ponuky – vzor na doplnenie /doc
 • SM-07 Príprava stavby – vzor na doplnenie /doc
 • SM-08 Nakupovanie – vzor na doplnenie /doc
 • SM-09 Realizácia a odovzdanie stavby  – vzor na doplnenie /doc
 • Formuláre k smerniciam „Realizácia produktu“
 • zoznam formulárov

Prvok 8 normy

 • Dokumentácia „Meranie, analýza a zlepšovanie“
 • Smernica SM-10 Meranie, analýza a zlepšovanie – vzor na doplnenie/doc
 • Reklamačný poriadok – vzor na doplnenie/doc
 • Formuláre k smernici „Meranie, analýza a zlepšovanie“
 • zoznam formulárov
 • Príklady záznamov k smernici „Zodpovednosť manažmentu“ a „Meranie, analýza a zlepšovanie“
 • Správa do preskúmania manažmentom – príklad/doc
 • Správa z preskúmania manažmentom – príklad/doc
 • Záznam stavu monitorovania a merania procesov – príklad/doc
 • Záznam Plán auditov – príklad/doc
 • Záznam program auditu – príklad/doc
 • Záznam protokol z auditu – príklad/doc

Technologické postupy

 • TP-01 Zemné práce.doc
 • TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete.doc
 • TP-03 Podkladové vrstvy.doc
 • TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne.doc
 • TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava.doc
 • TP-06 Betonárska výstuž.doc
 • TP-07 Betón pre konštrukcieie.doc
 • TP-08 Oceľové konštrukcie.doc
 • TP-09 Vodovody a kanalizácia.doc
 • TP-10 Plynovody.doc
 • TP-11 Murované konštrukcie.doc
 • TP-12 Hydroizolá­cie.doc
 • TP-13 Stierkové omietky.doc
 • TP-14 Strechy zo skladaných krytín.doc
 • TP-15 Podlahy z dlaždíc.doc
 • TP-16 Mazaniny a potery.doc
 • TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC.doc
 • TP-18 Keramické obklady.doc
 • TP-19 Maliarske práce.doc
 • TP-20 Stolárske práce.doc
 • TP-21 Debniace práce DOKA.doc
 • TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky.doc
 • TP-23 Natieračské práce.doc
 • TP-24 Klampiarske práce.doc
 

 

POLING shop

Nákupný košík 

Položiek:
Celková cena:
0
€ 0,–
Nákupný košík