Obchodné podmienky

Obchodné meno spoločnosti:

Ing. Róbert Polák – POLING,

Sídlo: Podzávoz 285, 022 01 Čadca, IČO: 404 66353 DIČ: 1045506759, tel: +421 911 282 924, email: poling@poling.sk

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.poling.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Objednanie produktu

Odoslaním objednávky zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v dobierkovom systéme. Po obdržaní objednávky bude do 48 hodín s kupujúcim zo strany predávajúceho nadviazaný telefonický prípadne e-mailový kontakt. Po potvrdení sa objednávka vyexpeduje.

Storno objednávky

Kupujúci ma nárok stornovať objednávku a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného produktu a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na poling@poling.sk. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

Ceny produktov

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov produktu. Po potvrdení objednávky Vám garantujeme výšku ceny za produkt. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné.

Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.poling.sk sú uvedené s DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru, ak nie je uvedené inak.

Dobierka:

Predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné a balné podľa hmotnosti celej objednávky plus poplatok za dobierku.

Prevod na účet:

Kupujúci platí za produkt vopred, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripočítaní ceny za produkt. K cene objednaného produktu predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné a balné podľa hmotnosti celej objednávky.

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky, prípadne do poznámky uveďte Vaše meno. Daňový doklad Vám doručíme poštou do 14 dní od vyexpedovania objednávky na Vašu adresu.

Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, cca do 3 dní.

Reklamácie

Povinnosti kupujúceho

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí produktu, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na poling@poling.sk, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt,číslo objednávky , opis poškodeného produktu. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

  1. Reklamácie zasielajte na: Ing.Róbert Polák – POLING, Podzávoz 285, 022 01 Čadca.
  2. V prípade otázok nás kontaktujte na poling@poling.sk, alebo na tel.č.: +421911282924

Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.poling.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo produktu, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
  • odoslať produkt v dohodnutej lehote,
  • vystaviť a priložiť faktúru za dodaný tovar.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • prevziať objednaný produkt,
  • zaplatiť za objednaný produkt dojednanú cenu.
 

 

POLING shop

Nákupný košík 

Položiek:
Celková cena:
0
€ 0,–
Nákupný košík