Form Studio 2010 - štandard

Kód tovaru 1293549675
Kategória Ekonomické programy
Dodacia doba Skladom
Záruka 24 mesiacov
Cena € 63,–

Počet

Form Studio 2010 - štandard

Popis

FORM studio je program na vyplňovanie a tlač formulárov.

Veľmi kvalitné a prívetivé uživateľské prostredie obsahuje širokú paletu formulárov prevažne z ekonomickej a daňovej oblasti. Pri vyplňovaní formulárov oceníte automatické doplňovanie údajov podľa nastavených parametrov, automatické výpočty, pokyny pre vyplňovanie, kontroly a upozornenia. Program dáva jednoduchý prehľad o všetkých vytvorených formulároch. Program umožňuje pohodlnú aktualizáciu formulárov cez internet. Aktualizácie sú vydávané priebežne, pri zmenách alebo zaradovaní nových formulárov.

FORM studio a jeho využitie (obsahuje viac ako 600 formulárov)

Drobný podnikatelia a živnostníci pre vyplňovanie a spravovanie faktúr, dodacích listov, objednávok, príkazov k úhrade, knihy jázd, poštovné formuláre, žiadosti, daňové priznanie a veľa ďalších. Firmy/spoločnosti pre vyplňovanie a správu pracovnoprávnych formulárov ako sú pracovné zmluvy, prihlášky do poisťovni, odhlášky, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, formuláre u závislej činnosti, poštové a iné formláre. Daňoví a účtovní poradcovia pre vyplňovanie priznaní k daniam z príjmov fyzických alebo právnických osôb, priznaní k DPH a cestnej dani, prehľadov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu, výkazov účtovnej závierky, registrácií k daniam, majetkových a spotrebných daní… Program tiež umožnuje správu formulárov a ich údajov cez siet ako zdieľané dáta.

Pre spracovávanie dvoch klientov (firiem) na jednom počítači.

program môžete používať na jednom počítači * môžete spracovávať formuláre pre maximálne dvoch klientov (osoby, firmy) Táto licencia je vhodná pre užívateľov, ktorí potrebujú spracovávať formuláre pre svoju vlastnú potrebu na jednom počítači (pracovníci firiem, podnikatelia, osoby, ktoré budú vypĺňať formuláre pre seba alebo svoju firmu a program budú mať nainštalovaný na jednom počítači).

 

 

POLING shop

Nákupný košík 

Položiek:
Celková cena:
0
€ 0,–
Nákupný košík